Handy Soft :: OBRASCI :: HSFormular PRO
Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda


HSFormular PRO

O PROGRAMU
Ovo je jednostavan ali veoma koristan program, koji će u više aspekata poboljšati i ubrzati Vaše poslovanje, a njegova namena je da zameni sve kupovne poslovne i knjigovodstvene obrasce.

ŠTEDITE VREME I NOVAC
Svaki obrazac odštampan našim programom je najmanje 10 puta jeftiniji nego da ste ga kupili u prodavnici.
Takođe, na osnovu naših ispitivanja, zaposlenom je potrebno (već posle sat vremena) u proseku 5 do 10 puta manje vremena da završi obrazac upotrebom ovog programa nego klasičnim popunjavanjem rukom.

NAČIN UPOTREBE
Program je sa namerom uradjen sa minimumom opcija i komandi i ne zahteva specijalnu obuku, a sam rad je simulacija staromodnog popunjavanja obrazaca olovkom. Obrasci su na ekranu identični ekvalilentima na papiru, direktno pišete u njih bez komplikovanja raznim dodatnim prozorima, a način rada je sličan radu u opšte prihvaćenom Microsoft Excel-u.

Pored jednostavnosti on pruža i nešto što u ručno popunjavanim obrascima ne postoji - ispravljanje grešaka. Unesete podatke, proverite na ekranu, uočite eventualnu grešku, vratite se na pogrešno uneseno polje i uradite ispravku.
Nema više ponovnog popunjavanja i više puta proveravanja i time bespotrebnog trošenja vremena.

OPCIJE
Kao posebno korisnu opciju izdvajamo automatsko računanje polja. Ova opcija Vam ubrzava rad, jer ne morate da prvo sabirate pojedina polja i unosite dobijeni rezultat, a i eliminiše se mogućnost greške pri unosu i računanju i skraćuje vreme rada koje se troši na proveru.

Zatim, obrasce koji se stalno ponavljaju sa uglavnom istim podacima (kao npr. plate) više ne morate ni da unosite u celosti: otvorite obrazac iz npr. prethodnog meseca, izmenite samo za koji mesec se odnosi isplata i završili ste posao.
Da bi što više ubrzali rad, dodali smo opciju pamćenja unesenih podataka, tako da svaki ukucani tekst se pamti i biće Vam ponudjen u listi kada sledeći put unesete njegovih prvih par karaktera.


Memorisanje unosa
Korisnik je uneo tekst "NO", u listi se nalaze upamćeni unosi koji počinju sa unetim tekstom, a prva stavka u listi se ubacuje u polje za unos i biva obeležena.


PROGRAMSKI MODEL
Aplikacija se putem COM-a ili Automation-a može programirati i u potpunosti automatizovati proces unosa i štampanja obrazaca.

Model sadrži nekoliko objekata i kolekcija koji pružaju mogućnost potpune kontrole nad aplikacijom i jednostavan način integracije sa postojećim aplikacijama.

Korišćenjem ove mogućnosti možete da eliminišete ručni unos velikog broja obrazaca (npr. plate, poreski izveštaji), jer svi potrebni podaci se već nalaze u bazama podataka knjigovodstvenih programa i sada ih možete automatski upisivati u odgovarajuća polja na obrascu.

ŠTAMPANJE NA GOTOVIM OBRASCIMA
Za razliku od osnovne verzije gde se obrasci isključivo štampaju u celosti, sada imate mogućnost štampe samo podataka na gotovim obrascima.

Ova opcija je posebno atraktivna za popunjavanje virmana za platni promet kao i obrazaca koji moraju da se štampaju na samokopirajućem papiru.

IZMENA OBRAZACA
Da bi se štampa što bolje uklopila (kod štampe na gotovim obrascima), jer obrasci različitih proizvođača nisu identični, dodata je mogućnost promene izgleda obrasca, tj. promena pozicije elemenata obrasca.

Obrasce možete lako izmeniti u samom programu jednostavnim obeležavanjem elemenata mišem.

Naravno, ovu operaciju možete izvršiti i programski iz druge aplikacije pomoću funkcija koje su dostupne kroz programski model.

DISTRIBUCIJA OBRAZACA
Da bih omogućili distribuciju obrazava i njihov pregled na računarima na kojima nije instalirana naša aplikacija, dodali smo mogućnost snimanja podataka u PDF formatu.

U PDF formatu obrasci se mogu snimiti na disk ili poslati elektronskom poštom direktno iz aplikacije HSFormular.

IZVOZ PODATAKA
Podatke iz obrazaca je moguće preneti u Excel ili formirati tekstualnu datoteku na disku proizvoljnog formata.

Opis strukture ciljne tekstualne datoteke se vrši pomoću XML-a i korisnici mogu sami da formiraju izgled prema svojim potrebama.


NAPOMENA:
Izvoz podataka u aplikaciju APR (za završne račune) i u format za elektronsku predaju poreskih prijava (PU).


CENOVNIK
Cena programa zavisi od broja licenci (računara):

Broj računara Popust Cena po računaru bez PDV-a
1 - 7.000,00
2-5 10% 6.300,00
6-10 20% 5.600,00
>10 40% 4.200,00


GARANCIJA
Nakon godinu dana, produženje licence se naplaćuje godišnje 5.000,00 din + PDV.

Napomena:
- cena ažuriranja je ista bez obzira na broj ili tip kupljenih licenci;
- istek ažuriranja se ne pomera kupovinom dodatnih licenci;
- period održavanja ne može da bude kraći od 1 godine;
- ako se licenca ne produži na vreme i bude nevažeća duže od 15 dana, nije je moguće produžiti, već se mora kupiti nova.
Copyright © 2002-2024 Handy soft