Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda
HSFormular + PPP-PD (sa obračunima)
Korisnici aplikacije HSFormular PRO sa plaćenim godišnjim održavanjem, bez dodatne nadoknade, mogu predavati PPP-PD prijavu u elektronskom obliku.

Korisnici osnovne verzije, za nadgradnju u PRO, plaćaju samo razliku u ceni između verzija:
5.000 (PRO) - 2.500 (LIGHT) = 2.500 + PDV.

HSFormular nije i nikada neće biti kompletan program za obračun zarada tzv. "program za plate".
HSFormular ne podržava isplatu zarade iz više delova.

Napomena:
U slučaju greške u vezi XML-a potrebno je instalirati biblioteku MSXML6 (u pretraživač unesite ključnu reč i sa Microsoft-ovog sajta preuzmite a zatim instalirajte biblioteku za Vaš operativni sistem).

VAŽNO UPUTSTVO ZA RAD
Primećeno je da korisnici zarade i naknade zarada šalju na odvojenim prijavama.

Da bi se pravilno popunilo specijalno polje MFP.10 (oznaka da postoji isplata zarade i naknade zarade) NE PREDAVATI jednu prijavu dok niste formirali ostale prijave.

Znači, postupak je sledeći:
1. uraditi i snimiti sve obračune jednog preduzeća/preduzetnika koji sadrže zaradu ili naknade zarada;
2. izvesti i predati prijave bilo kojim redosledom.


  Izmene:

17.03.2014. verzija 4.07
- isplatna lista štampa i prihode van radnog odnosa;
- sortiranje stranaka u padajućem meniju;
- rešen povremeni problem sa snimanjem PPP-PD (pojedine konfiguracije);
- manje izmene u korisničkom "interfejsu".

16.02.2014. verzija 4.06
- dodata matematika sa neto u bruto za preduzetnike, penzionere i privremene/povremene poslove;
- ispravljen ispis brojeva nakon upotrebe opcije "Traži";
- ispravljen ispis isplatne liste.

01.02.2014. verzija 4.05
- ispravljena greška prilikom formiranja PPP-PD prijave pomoću opcije "Nova kao kopija izabrane";
- promenjena logika da bi se prilagodila primećenoj praksi kreiranja istog "zaposlenog" više puta (za svaku vrstu prihoda);
- omogućena upotreba svih XML specijalnih karaktera u nazivu stranaka;
- na PPP-PD prijavi dodato polje "Napomena";
- topli obrok ako se unese kao negativna vrednost tumači se kao mesečni iznos;
- otvaranje prazne PPP-PD prijave tj. bez zaposlenih;
- računanje obračuna se radi samo ukoliko je status prijave "nije predata" i "odbijena";
- omogućeno snimanje PPP-PD prijave i sa greškama u obračunima;
- omogućen obračun zarada osobama koje nisu radile ceo mesec;
- radi preglednosti u padajućim menijima se koristi "skraćeni naziv" stranke.
Napomena:
OBAVEZNA je ponovna instalacija programa.
HSFormular
Verzija LIGHT
Osnovna verzija programa za popunjavanje i štampanje obrazaca.

KARAKTERISTIKE:
 • jednostavna upotreba;
 • obrasci su na ekranu i papiru identični kupovnim;
 • preko 250 obrazaca koji se redovno ažuriraju i dopunjuju novim;
 • biranje tipa slova za unos (ćirilica ili latinica);
 • automatsko računanje polja;
 • memorisanje unosa;
 • automatsko snimanje dokumenata;
 • mogućnost izmene izgleda obrazaca.
Verzija PRO
Napredna verzija programa koja u sebi sadrži sve karakteristike prethodnih verzija.

KARAKTERISTIKE:
 • predaja PPP-PD prijava u elektronskom obliku;
 • upravljanje programom iz drugih aplikacija, tj. mogućnost automatskog popunjavanja obrazaca;
 • snimanje i slanje obrazaca u PDF formatu;
 • izvoz podataka u bilo koji tekstualni format (XML, TXT, CSV...);
 • štampanje kompletnih obrazaca ili samo podataka;
 • olakšan rad u mreži;
 • slanje obrazaca elektronskom poštom iz programa.

K_R Builder
Program za vođenje KIR/KPR knjiga i formiranje PPPDV prijave.

Karakteristike:
 • jednostavna upotreba;
 • unose se samo zaglavlja računa (ne i stavke);
 • rad sa više firmi i više poslovnih jedinica;
 • uvoz/izvoz podataka;
 • automatsko formiranje pregleda i PPPDV prijave;
 • dodatni obrasci koji se predaju uz PPPDV;
 • kompatiblnost obrazaca sa HSFormular-om.

Protex
Program za osiguranje i tehnički pregled motornih vozila.

Karakteristike:
 • osiguranje motornih vozila;
 • tehnički pregled motornih vozila;
 • kupoprodajni ugovori;
 • zeleni kartoni;
 • katalog sa cenama vozila;
 • štampanje (popunjavanje) polisa, uplatnica, registracionih listova...;
 • razduženje polisa, uplatnica...
Copyright © 2002-2014 Handy soft